KÜSKÜNÜM
Gücendim kaderime
Şansıma talihime
Terkeden sevgiiliye
Küskünüm küskünüm

O kader ki güldürmüyor
O sevgili ki dönmüyor
Feleğe meydan okurum
Gelip beni öldürmüyor

Geceme gündüzüme
Dünyaya geldiğime
Herkese ve kendime
Küskünüm küskünüm

 

SANATÇI BERGEN RESMİ ONUR WEB SİTESİ TRgold coast office lease NL 

www.sanatcibergen.net.ms  www.bergenonursitesi.net.ms