BULAMAZSIN

Ellere kanıpta gitme sevgilim
Hayat bu gün gelir yakarlar seni
Birde saçlarına karlar yağınca
Eskimiş şal gibi atarlar seni

Düşersen sonunda yine kulum dersin
Vefasız kullarından vefa bekleme
Kıymetsiz bir kula satarlar seni
Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın senin için öleni

Sevgilim dünyanın kanunu böyle
Sevip mutlu olan varmıdır söyle
Seni benim kadar kimse sevmez
Mutlu olamazsın başka biriyle

SANATÇI BERGEN RESMİ ONUR WEB SİTESİ TRgold coast office lease NL 

www.sanatcibergen.net.ms  www.bergenonursitesi.net.ms